O skupině CFG

Historie skupiny sahá do roku 2010, kdy se dlouholetí přátelé Petr Cimala a Andrej Štaňko rozhodli založit investiční skupinu CFG. Skupina si poměrně rychle našla své místo na trhu a začala tak posilovat svou pozici nejprve v poskytování zajištěných úvěrů a v obchodu s nemovitostmi. Postupně se rozrostla o další služby v oblasti práva nebo informačních technologií.

Dnes je to silná a stabilní skupina s více než třiceti společnostmi a osmi nosnými projekty, které si právem našly své místo na trhu. To dokazují finanční výsledky celé skupiny a každoroční růst navzdory chaotické situaci na trhu. V současnosti investujeme do inovací, do nových technologií a do lidí. Posilujeme naše firemní hodnoty a promítáme je do každodenního fungování skupiny.

.

Celková aktiva skupiny

No Data Found

Rozdělení do jednotlivých linií (v %) podle tržeb k 31.12.23 je:

No Data Found

Obrat skupiny

No Data Found

Cizí kapitál ve správě

No Data Found

Naše vize

Naší vizí je měnit svět financí pomocí fintechových principů a nástrojů. Prioritou skupiny vždycky byly a budou zajištěné produkty, ať už investičního nebo úvěrového rázu. Věříme, že poskytování kvalitního servisu všem našim investorům, emitentům, klientům a zprostředkovatelům máme zakódováno v naší firemní DNA.

Respektujeme inovátorské názory a přístupy kolegů. Naším největším bohatstvím jsou lidé, kteří svým profesionálním přístupem denně přispívají k úspěchu firmy a posouvají ho stále dál.

Profesionalita a zvyšující se odbornost se odráží v našich službách a přináší stále větší efektivitu. S respektem k rozdílným názorům našich kolegů vytváříme prostředí, které je zdravé.

To nám umožňuje dynamický růst a dosáhnout vytyčených výsledků. Na těchto pilířích stavíme každou naši společnost. Investujeme do inovací, digitalizace a do efektivního řízení procesů. Odvětví technologií je jednou z nejrychleji rostoucích oblastí skupiny.

Analyzujeme trh, zlepšujeme jej pomocí nových projektů a modernizujeme ty stávající. Přinášíme hodnotu nejen výše uvedené skupině klientů a investorů, ale celé společnosti.

Strategie

Dynamický rozvoj klíčových oblastí a projektů. Neustálá inovace, hledání mezer na trhu a jejich využití při rozvoji stávajících projektů nebo těch nových.

To je CFG v posledních letech. Za pouhých 10 let jsme se dostali na stonásobek aktiv. V růstovém trendu chceme pokračovat i v následujících letech. Primární pro nás je digitalizace a využití technologií napříč všemi našimi projekty. Proto společnost CFG Tech je jednou z klíčových společností, na kterou se skupina soustředí.

V současnosti investujeme do vývoje nových aplikací a platformy James pro emitenty. Služby CFG Tech nabízíme i dalším subjektům na trhu. Klíčovou oblastí jsou pro nás stále investice. Proto s Dluhopisomatem měníme svět investic do dluhopisů a každým rokem projekt rozšiřujeme o další služby.

Chceme dál šířit povědomí o srovnávači dluhopisů s cílem dělat trh srozumitelnější a transparentnější. Rozvíjíme povědomí o naší partnerské advokátní kanceláři AK Vinohradská, s.r.o. Řadíme se mezi strategické partnery emitentů, našich společností a dalších klientů poptávající služby v rodinném a trestním právu.

Naše služby rozšiřujeme o vymáhání pohledávek a převod nemovitostí. Vyhledáváme společnosti, nemovitosti či pohledávky, které odkoupíme a následně je zhodnotíme v rámci společnosti AB pohledávky. Strategicky využíváme situaci na trhu pro růst společnosti

Návratnost investic se projevuje v odbornosti našich lidí a na synergii našich společností. Máme vždy na mysli ochranu svěřených prostředků našich investorů. Proto strategickou oblastí skupiny je analytické oddělení, díky kterému jsou naše rozhodnutí opřena o data a faktické informace o emitentech.

Za úspěchem naší firmy stojí lidé. Rozvíjíme a budujeme naše hodnoty, což se projevuje v přístupu ke klientům, investorům a emitentům.